Predavanja/Debate

 

Srijeda 4. rujna

21.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Dijete dvije Njemačke: Moj zid u Berlinu; Christine Koschmeider, predavanje

22.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Okrugli stol: Bio jednom jedan Zid

(sudjeluju: Ivan Čolović, Andrej Nikolaidis, Vuk Perišić; moderira: Katarina Luketić)
 

Četvrtak 5. rujna

21.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Populizam: New wave; Dubravka Stojanović, predavanje

22.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Svete zemlje, svete nacije; Pantelis Kalaitzidis, predavanje
 

Petak 6. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Intervju FALIŠ-a: Igor Mandić - O životu i drugim demonima

(voditeljica: Katarina Luketić)

21.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Okrugli stol: Gospođa tranzicija i drugarice žrtve

(sudjeluju: Dragana Modrić, Ivana Biočina, Inga Tomić-Koludrović; moderira: Jurica Pavičić)

22.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Populizam: Narod i njegove ideologije; dr. Žarko Paić, predavanje

 

Subota 7. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Između blokova: 30 godina od pada Berlinskog zida; dr. Tvrtko Jakovina, predavanje

21.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Na ruševinama: slike kraja povijesti; Damir Šagolj, predavanje

22.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Bolest duše: Melankolija ljevice; Enzo Traverso, predavanje