Promocije

 

Srijeda 4. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Kultura zločina i zločin kulture: Iza sedam logora, promocija

(sudjeluju: Viktor Ivančić, Nataša Govedarica, Andrej Nikolaidis)

 

Četvrtak 5. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Dalmacija u njegovom oku: Knjiga o jugu, promocija

(sudjeluju: Jurica Pavičić, Emir Imamović Pirke, Katarina Luketić)