Petak, 08.09.

Sudionice/i trećeg dana 11. FALIŠ festivala

20:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):
„Suvremene k(l)asne borbe;

Maja Breznik 

Viša znanstvena suradnica na Mirovnom institutu u Ljubljani. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2002. godine. Dodatno se usavršavala u SAD-u 1994. (IIE, New York) i u Francuskoj 1998. (École des hautes études en sciences sociales, Pariz). Od 2003. do 2005. bila je znanstvena novakinja na Sveučilištu u Padovi, Italija. Najveći dio svoje akademske karijere ostvarila je na Mirovnom institutu. Od 2015. nacionalna je dopisnica EUROFOUND-a u Dublinu. Tijekom posljednjih deset godina, njezino glavno područje istraživanja bili su promjenjivi radni uvjeti u globalnom gospodarskom restrukturiranju i širenju atipičnog zapošljavanja. Njezine nedavne publikacije su Mezdno delo: Kritika teorij prekarnosti [Wage Work: A Critique of Precarity Theories] (Sophia, 2021), te članci ‘Unfree wage labour’ (Critical sociology, 2023) i ‘Organized memory and popular remembering: The encounter of Yugonostalgia theories with socialism’ (Memory studies, 2022, suautorstvo sa Rastkom Močnikom).

 

 21:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):

„Bog na koljenima“; predstavljanje knjige „Domovina slikana tamjanom“

Branko Sekulić

Magistrirao na Teološkom fakultetu “Matija V. Ilirik” u Zagrebu (2011.), te na Ekumenskom institutu Ukrajinskog katoličkog sveučilišta u Lavovu (2016.). Zvanje doktora znanosti stekao je na Fakultetu protestantske teologije na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu (2020.), gdje je trenutno i na postdoktorskom istraživanju (od 2021.). Predavač je na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matije Vlačića Ilirika u Zagrebu (od 2017.), osnivač i predsjednik Instituta za teologiju i politiku (od 2023.), te voditelj teološkog programa Festivala alternative i ljevice u rodnom Šibeniku (od 2014.). Nedavno je objavio Ethnoreligiosity in the Contemporary Societies of the Former Yugoslavia: The Veils of Christian Delusion (Lanham MD: Lexington Books/Fortress Press, 2022.), “Eshaton od kostrijeti”, u: Pantelis Kalaitzidis, Pravoslavlje i politička teologija (Rijeka: Ex libris, 2022.), „Eyes Wide Shut - Orthodoxy and Democracy in Serbian Theology and Thought,” in: Pantelis Kalatzaidis- Hans-Peter Großhans (eds.), Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age (Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 2022), te „Theology in the Spirit of Palanka: Catechism of Croatian Catholic and Serbian Orthodox Ethnonationalist Imaginaria,“ in Stipe Odak - Zoran Grozdanov (eds.), Balkan Contextual Theology: An Introduction (London-New York: Routledge, 2022).

 

Zoran Grozdanov 

Izvanredni profesor na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući istraživač na Sveučilištu u Tübingenu (gdje je doktorirao pod mentorstvom Jürgena Moltmanna) i Sveučilištu u Münsteru. Također, radi i kao urednik u Ex librisu gdje je urednik nizova Ecumenica, Ars haeretica, Sabrana djela Viktora Ivančića, Izabrana djela Miroslava Volfa itd. Tijekom proteklog desetljeća inicirao je i koordinirao nacionalnu kampanju za ukidanje PDV-a na donacije hrane za dobrotvorne svrhe, bio je pokretač i urednik hrvatskoga izdanja International Theology Journal Concilium (2010.-2018.), a trenutno je volonter programa Moje mjesto pod suncem iz Rijeke. Nedavno je objavio knjigu Domovina slikana tamjanom: teologija nacionalnog identiteta, Ex libris, Rijeka, 2023.; “From Catholic Church to Religious-Populist Movements: Religious Populism Coming of Age in Croatia,” u Gionathan lo Mascolo (ur.), The Christian Right in Europe: Movements, Networks and Denominations, Transcript Verlag, Bielefeld, 2023.;  „From Incarnation to Identity: The Theological Background of National-Populist Politics in the Balkans“, u: Joshua Ralston i Ulrich Schmiedel (ur.), The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times, Brill, Leiden, 2021. Također, suuredio je zbornik Balkan Contextual Theology: An Introduction (London-New York: Routledge, 2022).

 

Viktor Ivančić 

Rođen je 1960. u Sarajevu, a danas živi u Splitu. Od početka 1980-ih radi kao profesionalni novinar. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji glavni urednik satirično-političkog tjednika Feral Tribune. Za svoj je novinarski rad dobio više međunarodnih nagrada i priznanja. Objavio je političku studiju Točka na U (1998), zbirku eseja Zašto ne pišem i drugi eseji (2010), publicističke zbirke Lomača za protuhrvatski blud (2003), Šamaranje vjetra (2003), Animal Croatica (2007), Jugoslavija živi vječno (2011), Sviranje srednjem kursu (2015), foto-monografiju Iza sedam logora (2018, u suautorstvu s Hrvojem Polanom i Nemanjom Stjepanovićem), romane Vita activa (2005) i Planinski zrak (2009), te zbirku priča Radnici i seljaci (2014). Autor je kultne kolumne Bilježnica Robija K., koju redovno piše već skoro četiri desetljeća. Nakon više pojedinačnih zbirki tih satiričnih priča, Ex libris je 2018. objavio komplet Robija K. u pet tomova, koji je dosad tiskan u dva izdanja.

 

Marko Vučetić 

Rođen u Zadru 1977. Izvanredni je profesor na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru. Poslijediplomski znanstveni studij iz filozofije završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekavši akademski stupanj magistra i doktora znanosti. Licencirao je teološke znanosti na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz filozofije, teologije i povijesti te redovito izlaže na znanstvenim simpozijima i stručnim skupovima. Piše kolumne za sljedeće portale: Tris, Tockazarez.hr  i Autograf.hr. Od 2013. god. sudjeluje, kao nezavisni političar, u političkom životu testirajući filozofsko-antropološke modele tranzicijske demokracije. 

 

22:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):
„Postkomunistička tranzicija—kraj jedne iluzije“:

Boris Buden

Pisac i kulturni kritičar koji živi u Berlinu. Studirao je filozofiju u Zagrebu i doktorirao kulturnu teoriju na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Devedesetih godina bio je urednik u časopisu Arkzin u Zagrebu. Njegovi eseji i članci obrađuju teme filozofije, politike, kulturne i umjetničke kritike. Sudjelovao je na raznim konferencijama i umjetničkim projektima u zapadnoj i istočnoj Europi, Aziji i SAD-u, uključujući Documenta XI. Buden je stalni suradnik na Europskom institutu za progresivne kulturne politike u Beču. Predavao je na sveučilištima u Europi i SAD-u. Trenutno je gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i predaje kulturnu teoriju na Sveučilištu primijenjenih umjetnosti u Beču. Suurednik i autor nekoliko knjiga, uključujući Barikade Zagreb (1996/1997), Kaptolski Kolodvor, Belgrade (2001), Der Schacht von Babel, Berlin (2004), Übersetzung: Das Versprechen eines Begriffs, (Together with S. Nowotny), Vienna 2008, Zone des Übergangs, Frankfurt/Main (2009), Findet Europa. Eine Suche in der Dolmetscherkabine, (Vienna 2014), Transition to Nowhere: Art in History After 1989, (Berlin 2020) itd.